Wybory zarządu samorządu szkolnego

W najbliższy poniedziałek 29 października odbędą się w naszej szkole wybory przewodniczącego samorządu szkolnego. Zgłosiło się dwóch kandydatów:

Jakub CEBO
Karolina KRZYKAWSKA

Głosować możemy TYLKO NA PRZERWACH począwszy od godz. 9.15 do godz. 11.20.

Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwać będzie komisja w składzie:
Kacper Buczyński III a
Mikołaj Drzewiecki III a
Kamil Dziechciarz III a

Kandydaci w wyborach
Przedstawiamy sylwetki i programy kandydatów w tegorocznych wyborach na przewodniczącego samorządu szkolnego.