COVID 19

Każda osoba wchodząca na teren szkoły przynosi wypełnione oświadczenia o stanie zdrowia i zgody na pomiar temperatury. Do budynku szkoły wchodzimy w środkach ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki).

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA OSOBA PEŁNOLETNIA

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZEŃ NIEPEŁNOLETNI

Zgoda na pomiar temperatury ciała osoba pełnoletnia

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

Wielkość czcionki