Filip Kołomyjec

Uczeń klasy klasy IIIa, którego zainteresowanie matematyką, fizyką i
informatyką pozwoliło odnosić liczne sukcesy w szerokiej gamie konkursów i olimpiad. Do największych osiągnięć Filipa należą uzyskanie tytułu laureata w Jagiellońskim Turnieju Matematycznym oraz dwukrotnego laureata I stopnia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki i fizyki (dostał się również do finału z informatyki). W każdym z tych konkursów znalazł się w pierwszej dziesiątce uczestników z całego kraju.

Zdobył też IV miejsce w Dąbrowskim Konkursie Matematycznym,, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur oraz VI miejsce w Konkursie Wiedzy Technicznej.

Reprezentował również naszą szkołę w zawodach drużynowych z przedmiotów
wykraczających poza wymienione wcześniej zainteresowania, uzyskując III miejsce w Turnieju Debat Oksfordzkich „Sienkiewicz Współcześnie” oraz IV miejsce w Festiwalu Myśli Strategicznej, Statystycznej i Ekonomicznej.

Filip uzyskał stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Powiatu Będzińskiego.
Otrzymał też nagrodę od absolwentów naszej szkoły dla najlepszego fizyka.
Podjął się także próbnego egzaminu SAT (amerykańskiego odpowiednika
egzaminu maturalnego), uzyskując w nim wynik średnio na poziomie wyższym niż 80% amerykańskich zdających.