Żołnierze Wyklęci – wystawa

W poniedziałek 5 marca 2018 na auli w naszej szkole otwarto wystawę poświęconą  Żołnierzom Wyklętym. Stanowi ona część obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który od kilku lat obchodzimy 1 marca.

Wystawa składa się z kilkunastu plakatów zawierających zdjęcia i biogramy niektórych spośród niezliczonego grona bohaterskich żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość. Zwiedzający wystawę mogą  dowiedzieć się, jak wyglądali, a także poznać ich pseudonimy i czyny, którymi się wsławili.

Ekspozycja jest ciekawym źródłem historycznym. Daje szansę zaznajomienia się z tą częścią historii, która większości ludzi jest zupełnie nieznana. Oglądając ją, możemy pomyśleć o tych, których poświęceniu zawdzięczamy życie w wolnym i niepodległym kraju. Stanowi skromne upamiętnienie ogromnego bohaterstwa, odwagi i patriotyzmu, które cechowały żołnierzy niezłomnych.