Lubimy pomagać

22 lutego my – wolontariuszki z klasy Id Natalia, Asia i Kamila brałyśmy udział w spotkaniu w Fundacji „Pro salute” pomagając w obsłudze spotkania z opiekunami podopiecznych fundacji. Rodziny opiekujące się chorymi zasługują na miano cichych bohaterów ponieważ opieka nad osobą chorą, a zwłaszcza chorą onkologicznie jest bardzo trudna. Uczestnicząc w tym spotkaniu zatytułowanym „Opiekun nie jest sam” pogłębiłyśmy  swoją wiedzę i zobaczyłyśmy że empatia, zrozumienie i wsparcie są niezwykle potrzebne w życiu. Cieszymy się, że mogłyśmy brać udział w takim wydarzeniu i mamy nadzieję, że dalej będziemy działać  w wolontariacie hospicyjnym. Całe spotkanie zaliczamy do udanych i owocnych.