Erasmus + Pierwsze zadanie za nami!

Pierwsze zadanie za nami! Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i dostarczenie prac w terminie. W tym zadaniu uczniowie musieli przeprowadzić ankietę dotyczącą miejsca zamieszkania. Łącznie przeprowadzono ją na 33 osobach, w tym 4 mężczyznach i 29 kobietach. Ankietowano osoby , w wieku 40-60 lat, jak i również niewiele starsze od nas, w przedziale wiekowym 18-25.

Pytania dotyczyły zmiany miejsca zamieszkania, powodów, dla którego dana osoba je zmieniła, jak długo żyją w tym samym miejscu, czy mieszkają w bloku lub domu. Pytano również o środek transportu, jakim się poruszają oraz o relacje w sąsiadami. Najczęściej zmieniano miejsce zamieszkania  z  powodów osobistych. Dowiedzieliśmy się też, że mieszkańcy naszych okolic poruszają się głównie samochodami, a ich relacje z sąsiadami są przyjazne albo przeciętne.

Na uczniów czeka kolejne zadanie – test ewaluacyjny z języka angielskiego. Będą go pisać na początku i na końcu projektu.
Zadaniem trzecim będzie nagranie lipduba do piosenki Pharrella Williamsa „Happy”. Próby zaczynają się w tym tygodniu.