Powróćmy jak za dawnych lat…, czyli 115-lecie naszego liceum

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje, dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ponownie te chwile.  Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia…

3 czerwca miało miejsce szczególne wydarzenie –  Jubileusz 115–lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. Inicjatorami tej uroczystości było zacne grono absolwentów. Komitet Organizacyjny dokonał tytanicznej pracy, aby wszyscy uczestnicy Zjazdu mogli poczuć się wyjątkowo.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą  w kościele pw. Brata Alberta w Będzinie. Zgromadzeni w świątyni wierni modlili się w intencji społeczności szkolnej – byłych i obecnych nauczycieli, uczniów oraz absolwentów będzińskiej placówki. Po zakończonym nabożeństwie nastąpił uroczysty przemarsz do budynku I LO im. Mikołaja Kopernika przy akompaniamencie orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu.

Oficjalna część uroczystości miała miejsce na przepięknie udekorowanej szkolnej auli, która wypełniła się po brzegi nauczycielami, uczniami, absolwentami. Przybyli goście zostali powitani przez panią Dyrektor Wandę Zalejską. Wśród znamienitych gości, którzy uświetnili sobotnią uroczystość, znaleźli się zagłębiowscy parlamentarzyści – Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel oraz Senator Arkadiusz Grabowski, reprezentanci miast i gmin wchodzących w skład Powiatu, delegaci Kuratorium Oświaty w Katowicach, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz dyrektorzy pozostałych powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Władze Powiatu Będzińskiego reprezentował Starosta Będziński Arkadiusz Watoła. Przekazał on społeczności szkolnej gratulacje i wyrazy uznania za długie lata owocnej działalności. Wręczając Dyrektor szkoły pamiątkową tabliczkę, życzył, aby będziński Kopernik wciąż prężnie się rozwijał, kształcąc kolejne pokolenia zdolnej młodzieży.

Pani Dyrektor przypomniała historię szkoły powstałej w 1902 roku. Opowiedziała o tych wszystkich, którzy tworzyli to miejsce na przestrzeni 115 lat. Wymieniła inwestycje czynione przez kolejnych dyrektorów oraz sukcesy dydaktyczne uczniów i nauczycieli, które sprawiają, że jedna z najstarszych szkół w Zagłębiu jest placówką nowoczesną, na miarę oczekiwań XXI wieku. Nie dziwi więc, że na ręce Pani Dyrektor złożono wiele listów gratulacyjnych ze słowami uznania od przedstawicieli władz oraz szacownych gości.

Jednym z najbardziej wzruszających momentów całej uroczystości było wręczenie symbolicznych świadectw grupie absolwentów, którzy zdali maturę pół wieku temu. Zjazd okazał się zatem doskonałą okazją nie tylko do spotkania po latach i integracji byłych uczniów „Kopernika”, ale także do refleksji nad historią szkoły.

W części artystycznej uczniowie I LO przygotowali jubileuszowy koncert złożony z wielkich przebojów sprzed lat – prawdziwy wehikuł czasu. Tym samym stworzyli oni pomost między współczesnością a pokoleniami absolwentów, którzy uczęszczali do „Kopernika” w poprzednich dekadach. Występ spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Skłonił do zadumy nad tym wszystkim, co bezpowrotnie minęło, ale przecież odcisnęło trwały ślad w sercach absolwentów. Dzięki młodym artystom zebrani mogli się przenieść do krainy wspomnień.

Oficjalna część jubileuszu zakończyła się balem zorganizowanym w murach ukochanego „Kopernika”.

Warto dodać, że podczas sobotniej uroczystości miała też miejsce premiera okolicznościowej publikacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika – „Księgi Jubileuszowej Trzeciej”. Wydawnictwo to prezentuje historię będzińskiej placówki, a także losów jej nauczycieli i absolwentów. Dzięki tej publikacji, przygotowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, uświadamiamy sobie, jak duży był wkład osób związanych z naszą szkołą  w rozwój Zagłębia i całego kraju. Projekt został dofinansowany przez Powiat Będziński ze środków na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wydane zostały również pocztówki: Historia szkoły w fotografii – projekt  dofinansowany przez miasto Będzin.

Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, wspomnień z planami i perspektywami rozwoju. Dziękujemy wszystkim absolwentom za podtrzymywanie silnych więzi z tradycjami szkoły. Mamy nadzieję, ze pozostanie ona w Waszej pamięci miejscem szczęśliwym, do którego chętnie się wraca, nie tylko we wspomnieniach. Wierzymy, że za kilka lat ponownie spotkamy się w podobnych, podniosłych okolicznościach przy okazji kolejnego Jubileuszu „Kopernika”!

Zapraszamy do galerii na stronie Starostwa Powiatowego w Będzinie.