Sztandar Kopernika w uroczystej ceremonii

1 grudnia 2013 r. w parafii pod wezwaniem św. Brata Alberta w Będzinie o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II oraz konsekracja ołtarza soborowego. Uroczystości przewodniczył JE Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej. Poczet sztandarowy z naszej szkoły uczestniczył w tej jakże ważnej ceremonii.

Uczniowie z Kopernika często biorą udział w wielu ważnych wydarzeniach na terenie powiatu będzińskiego oraz poza nim.