Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Będzina

28 listopada odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Będzina.

Dwudziestu młodych radnych złożyło przyrzeczenie, a następnie z rąk Wiceprezydent Darii Paterek uczniowie otrzymali listy gratulacyjne, legitymacje radnego i upominki, a przewodniczący Rady Miejskiej Będzina wręczył im zaświadczenia o wyborze.

Następnie odbyły się wybory Prezydium Rady. Wiceprzewodniczącym Rady został wybrany Mateusz Rzepka, a sekretarzem Kacper Latos z I LO.

Serdecznie gratulujemy!