Wolontariat – tak !

Jak i gdzie można pracować na rzecz innych.

W dniach 22 -25 listopada uczniowie klas I i II mieli okazję uczestniczyć w zajęciach zachęcających do czynnej pracy wolontariackiej  na rzecz społeczności. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu „Przystań Wolontariatu” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Trenerzy Stowarzyszenia Wolny Ruch Obywatelski z Sosnowca przedstawili młodzieży rodzaje pracy wolontariackiej i zalety wynikające z tego rodzaju działalności. Bardzo ważnym elementem spotkania była możliwość zapisania się na bezpłatne szkolenia mające przygotować uczniów do wykonywania zadań w ramach wolontariatu.