Nie zmarnuj swojego życia

13 października br. klasy pierwsze uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych na temat zapobiegania nałogom (np. alkoholizm, narkomania). Zajęcia w ramach programu „Nie zmarnuj swojego życia” prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego”. Autorskie spotkania na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy zostały urozmaicone muzyką i filmami. Celem zajęć było podniesienie świadomości młodzieży na temat przyczyn i skutków uzależnień.