Pomoc pedagogiczna

Pedagog Bożena Morawska -Nagły pełni dyżury w następujących terminach:

Poniedziałek 8.00 – 11.30
Wtorek 8.00 – 10.00 i 13.00 – 15.00
Środa  14.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 10.30
Piątek 8.00 – 13.00

Zapraszamy do kontaktu przez dziennik elektroniczny (inne formy kontaktu, po ustaleniu przez dziennik)

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły od 25 marca 2020 nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie odbywa się z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zasady kształcenia na odległość obowiązujące w szkole udostępnione są uczniom, rodzicom i nauczycielom w dzienniku elektroniczny LIBRUS (zakładka wiadomości).